تعهد اسنپ، ارائه خدمات در هر وضعیت و موقعیتی

اسنپ از ابتدای فعالیتش همواره متعهد شده است که بهترین خدمات حملونقلی ممکن را به کاربرانش ارائه دهد. از دوشنبه (۲۷ آذر) هوای شهر تهران در وضعیت ناسالم قرار گرفته است و طبق آمار مرکز کنترل کیفیت هوا، این وضعیت فردا (سهشنبه ۲۸ آذر) نیز ادامه خواهد داشت. خانواده اسنپ برای یکایک شهروندان عزیز تهرانی آرزوی سلامتی میکند و امیدواریم که وضعیت نامناسب هوا خللی در زندگی و سلامت شما عزیزان به وجود نیاورده باشد.

در همین راستا، از ساعات ابتدایی روز دوشنبه، سفرهای اسنپی دچار افزایش قیمت شده است. بازخوردهای شما کاربران در این باره ما را برآن داشت تا توضیحاتی را خدمتتان عرض کنیم:

• به دلیل وضعیت اضطراری هوا و اجرای طرح زوجوفرد از مقابل منازل، دو اتفاق اساسی رخ داده: ناوگان اسنپ به نصف تقلیل یافته و در عین حال تقاضای مسافران، به دلیل منع استفاده از خودروی شخصی، افزایش چشمگیری داشته است. از همین رو در پی کوچک شدن نزدیک به ۵۰ درصد ناوگان و افزایش تقاضا نسبت به عرضه، مجبور به افزایش قیمت شدیم. این مسئله صرفا جهت ترغیب همراهان واجد شرایط تردد در این روزها به قبول هر چه سریعتر سفرها و افزایش درخواستهای موفق کاربران صورت گرفته است.
• سیستم قیمتدهی اسنپ بلافاصله پس از پایان طرح «زوجوفرد از مقابل منازل» به حالت عادی بازمیگردد.
• در کنار افزایش قیمتها، اسنپ برای تشویق همراهان طرحهای ویژهای در نظر گرفته است و روزانه به ۵۰ همراهی که بیشترین سرویس را در منطقه طرح انجام دهند مبلغ ۲۵۰ هزار تومان هدیه داده میشود.

همانطور که میدانید ماهیت اسنپ ارائه سرویس فراگیر حملونقل به مسافران است و تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا حتی در سختترین و بحرانیترین موقعیتها نیز به افرادی که مجبور به رفتوآمد در شهر هستند سرویسدهی مناسب داشته باشیم.

در آخر از مردم تهران، کرج، ارومیه و تبریز درخواست میکنیم که تا حد امکان در روزهای آلودگی هوا از رفتوآمدهای غیر ضروری پرهیز کنند.

اشتراک گذاری پست