سبز، زرد، قرمز: تاریخچه‌ی چراغ‌های راهنمایی

در خیابان‌های تمام شهرهای دنیا قوانین و مقرراتی حکم‌فرماست که بسیاری از آن‌ها جهانی و یکسان‌اند و برخی قدمتی بسیار طولانی دارند. برای مثال، کشور انگلیس در سال 1935 برای اولین بار محدودیت سرعت 30 مایل بر ساعت (نزدیک به 50 کیلومتر بر ساعت) را برای جاده‌های شهری و روستایی وضع کرد.قوانین راهنمایی و...