ارتقاء کیفیت سفر با اسنپ

ارتقا امنیت سفر اسنپ

از این پس، پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا صلاحیت کاربران راننده‌ی اسنپ را بررسی می‌کند. فرآیند بررسی صلاحیت این کاربران به منظور ارتقا امنیت سفر و  بر اساس شماره‌ی ملی افراد و اطلاعات هویتی ثبت‌شده‌ی آنها در سامانه‌ی اسنپ صورت می‌گیرد.

از آنجا که تامین امنیت کاربران مسافر در سفر از اولویت‌های مهم ماست، تایید صلاحیت همه‌‌جانبه‌ی رانندگان را به پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا سپرده‌ایم. پس از اتمام ثبت‌نام و ارائه مدارک، نتیجه‌ی درخواست تائید صلاحیت متقاضیان از طرف ناجا به شرکت اسنپ اعلام می‌شود. بدین ترتیب تنها متقضایانی پذیرفته می‌شوند که پس از بررسی توسط ناجا فاقد هرگونه سوءسابقه و سوءپیشینه باشند.

پلیس اطلاعات هویتی کاربران راننده‌ی اسنپ را با تمامی سوابقی که از آنها در اختیار دارد بررسی می‌کند و اسنپ در این فرآیند هیچ‌گونه دخالتی ندارد.

تعامل مستقیم با پلیس برای بررسی صلاحیت کاربران راننده‌ی اسنپ در جهت ارتقاء کیفیت سفرهای این سامانه صورت گرفته است. برای اطلاع از سرویس امنیت سفر اسنپ می‌توانید به هایلایت «امنیت سفر»  در پیج اینستاگرام اسنپ مراجعه کنید.

اشتراک گذاری پست