امضای تفاهم‌نامه اسنپ و کمیته امداد امام‌خمینی (ره)

اسنپ در روز جهانی توان‌یابان در جریان مراسم جشن خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) تفاهم‌نامه‌ای با این سازمان به امضا رساند.

طبق این تفاهم‌نامه، اسنپ در راستای مسئولیت اجتماعی خود، این امکان را برای جامعه تحت پوشش کمیته امداد فراهم می‌کند که راحت‌تر به عضویت کاربران راننده این سامانه دربیایند. همچنین اسنپ در صورت معرفی نیروهای حرفه‌ای توسط کمیته امداد آن‌‌ها را در بخش‌های مختلف سازمانش استخدام خواهد کرد.

این جشن به مناسبت خودکفایی ۱۱۵۴ خانواده تهرانی کمیته‌ امداد برگزار شد و طی آن از کارآفرینان برتر تقدیر به عمل آمد.

اسنپ پیش‌تر نیز به عنوان حامی طرح محسنین با کمیته امداد امام خمینی (ره) همکاری کرده بود. طی این کمپین با ایجاد گزینه «کمک به خیریه» در هنگام پرداخت هزینه سفر این امکان برای مسافران به وجود آمد تا درصدی اضافه بر هزینه سفرشان را برای کمک به خیریه محسنین در نظر بگیرند.

اشتراک گذاری پست