این همان خودروی درخواستی شماست؟

این همان خودروی درخواستی شماست؟

اولین قدم برای یک سفر امن این است که مطمئن شوید سوار خودروی اسنپ شده‌اید. عجله نکنید و همیشه قبل از سوار شدن تمام این موارد زیر را با دقت بررسی کنید و در صورتی مغایرت هر کدام از این موارد با اطلاعات ثبت شده در اپلیکیشن، سفر را آغاز نکنید.

پلاک ماشین: شماره‌ی پلاک خودرو که روی اپلیکیشن ثبت شده باید با خودرویی که منتظر شماست مطابقت داشته باشد.

رنگ و مدل ماشین: به مطابقت دادن شماره‌ی پلاک اکتفا نکنید، رنگ و مدل ماشین هم در مشخصات سفر شما نوشته شده است.

چهره راننده: عکس کاربر راننده‌ی اسنپ همیشه در بخش مشخصات سفر به شما نشان داده می‌شود. حتما چهره‌ی راننده را با تصویری که در اپلیکیشن می‌بینید مطابقت دهید و در نهایت از راننده بخواهید نام شما را بگوید تا مطمئن شوید که سفر دیگری را به اشتباه آغاز نمی‌کنید.

اگر حتی یکی از این اطلاعات با مشخصات داخل اپلیکیشن مغایرت داشت، به هیچ عنوان سفر را آغاز نکنید. ممکن است شخص دیگری با خودروی ثبت شده در اپلیکیشن در حال رانندگی باشد، یا کاربر راننده با خودروی دیگری به مبدا شما آمده باشد، در صورت مشاهده‌ی این موارد حتما موضوع را به پشتیبانی اطلاع دهید و سفر را لغو کنید. دقت داشته باشید که سفرهای اسنپی تنها به وسیله اپلیکیشن صورت می‌گیرد، بنابراین بدون درخواست در اپلیکیشن از سوار شدن در خودروهای متفرقه پرهیز کنید.

اشتراک گذاری پست