سپاس از مشارکت شما!

مشارکت شما در طرح حمایت از زنان آسیب‌دیده از خشونت با موفقیت انجام شد!

شما می‌توانید تا ۵ مرتبه در این طرح مشارکت کنید و در تامین هزینه‌های جاری خانه امن آتنا برای زنان آسیب دیده از خشونت نقش داشته باشید. اسنپ از طرف شما مبلغ این مشارکت را به حساب خیریه‌ی آتنا واریز می‌کند.

چرا مشارکت در این طرح اهمیت دارد؟

بر اساس آمارهای جهانی برآورد می‌شود که از هر سه زن یک نفر در طول زندگی خود نوعی از خشونت را تجربه کرده است. همچنین آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد تنها ٪۴۰ از زنان پس از مواجهه با خشونت به دنبال کمک و یا حمایت بیرونی می‌روند و همین سکوت در برابر خشونت خود می‌تواند چرخه آسیب را ادامه دار کند. خشونت علیه زنان و دختران نقض حقوق بشر است و عواقب آن می‌تواند تاثیرات بلندمدتی بر سلامت روحی و جسمی افراد باقی بگذارد. همچنین خشونت علیه زنان یک پدیده فردی نیست بلکه می‌تواند در خانواده، جامعه و کشور هم تاثیرات مخربی داشته باشد. با توجه به این آمارها و نگاهی به تیتر حوادث تلخ سال گذشته به نظر می‌رسد نیاز جدی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده وجود دارد.

چگونه در نیکوکاری کلاب شرکت کنیم؟

برای مشارکت در طرح نیکوکاری جدید اسنپ کافی است به بخش «اسنپ‌کلاب» در اپلیکیشن بروید و در دسته‌بندی «نیکوکاری» طرح «حمایت از زنان آسیب‌دیده از خشونت» را انتخاب کنید. اسنپ به ازای هر ۲۰۰۰ امتیاز ۴ هزار تومان به حساب موسسه‌ «آتنا» برای اجرای این طرح واریز می‌کند. شما همچنین می‌توانید در طرح‌های دیگر نیکوکاری اسنپ‌کلاب برای ساخت دندانپزشکی ویژه افراد دارای معلولیت، کمک به اشتغال مادران کم‌برخوردار و درمان کودکان کم‌برخوردار بستری در بیمارستان نیز مشارکت داشته باشید.