افزایش موقت قیمت

به منظور پذیرش درخواست‌های سفر، قیمت‌ها به طور موقت بیشتر از قیمت مصوب تاکسی‌های اینترنتی خواهد بود. این امر برای افزایش شانس قبولی درخواست سفر شما صورت گرفته است.

قیمت‌گذاری پویا

سیستم قیمت‌گذاری در اسنپ پویا و متاثر از چند فاکتور است:

– ورودی سفر (قیمت پایه)
– مدت زمان سفر
– مسافت سفر
در کنار این عوامل یک عامل دیگر وجود دارد که در افزایش یا کاهش قیمت سفر تاثیر مستقیم می‌گذارد:

– میزان عرضه و تقاضا
قیمت‌گذاری در اسنپ به عنوان اهرمی برای متعادل کردن عرضه و تقاضا عمل می‌کند. اسنپ، به عنوان یک رابط کاربری بین مسافر و راننده، وظیفه دارد رضایت هر دو گروه را در نظر بگیرد. متعادل کردن عرضه و تقاضا به این معنی است که کاربران مسافر بتوانند درخواست خود را با موفقیت ثبت و در سریع‌ترین زمان ممکن به مقصد برسند و کاربران راننده بتواند با دریافت درخواست سفر به کسب درآمد بپردازد.