سپاس از مشارکت شما!

مشارکت شما در طرح تجهیز مرکز دندانپزشکی ویژه افراد دارای معلولیت با موفقیت انجام شد!

چرا تجهیز مرکز دندانپزشکی ویژه افراد دارای معلولیت اهمیت دارد؟

افراد دارای معلولیت برای استفاده از خدمات درمانی به امکانات ویژه‌ای نیاز دارند که غالبا باعث افزایش هزینه‌های درمان می‌شود. به طور مثال افراد دارای معلولیت ذهنی برای انجام خدمات دندانپزشکی نیازمند یک مرکز مجهز هستند که با انجام بیهوشی بتواند کارهای درمانی را به بهترین شکل برایشان انجام دهد. خیریه بهشت امام رضا(ع) قصد دارد با راه‌اندازی مرکز تخصصی دندانپزشکی، گامی در جهت سلامت و آسایش این افراد بردارد.

اسنپ با همکاری موسسه خیریه «بهشت امام رضا(ع)» قصد دارد مرکز دندانپزشکی تخصصی افراد دارای معلولیت را تجهیز کند تا خدمات رایگان در اختیار این افراد قرار گیرد.

چگونه در نیکوکاری کلاب شرکت کنیم؟

شما می‌توانید به راحتی و بدون پرداخت وجه نقد و با ۲۰۰۰ امتیاز اسنپ‌کلاب خود در این کار خیر سهیم شوید. اسنپ به ازای هر ۲۰۰۰ امتیاز شما، مبلغ ۴ هزار تومان برای این منظور، به حساب موسسه‌ی «بهشت امام رضا (ع)» واریز ‌می­کند.