تگ - تبریز

راننده‌ی اسنپ ناجی مسافرش شد

هرچه جوامع شهری بزرگتر می‌شود فاصله بین آدم‌ها هم بیشتر می‌شود، اما هستند غریبه‌هایی که در موارد بحرانی درست مثل عضوی از خانواده پشت آدم می‌ایستند و حاضرند حتی جانشان را فدا کنند. غریبه‌هایی که قهرمان‌های بالقوه داستان‌های روزمره زندگی هستند، اما کمتر از آنها می‌شنویم. امیر شادمان خضرلو یکی از این افراد است؛...