کاربران راننده اسنپ

در برابر کاربر راننده چه مسئولیتی داریم؟

این روزها سفر با اسنپ به جزء جدانشدنی زندگی روزمره‌ی ما تبدیل شده است و برای بسیاری از کاربران بخش عمده‌ای از زمانی که در سطح شهر در تردد هستند در سفرهای اسنپی می‌گذرد. کیفیت ارتباط میان مسافر و راننده در طول یک سفر می‌تواند برای هر دو تجربه‌ی خوشایندی رقم بزند و این...