Category Archives: مسابقه

اسنپ بگیرید، شمس بنوشید، آیفون برنده شوید!

تصور کنید در این هوای رو به گرما سوار یکی از خودروهای اسنپهستید و راننده به شما یک نوشیدنی خنک «شمس» تعارف کند و به شما خبر دهد که در یک مسابقه هیجان‌انگیز شرکت داده شده‌اید! اما داستان چیست؟ ما و کاسل‌نوش مسابقه‌ای را ترتیب داده‌ایم که در آن به تعدادی از کاربران اسنپ یک نوشیدنی مالت…ادامه مطلب