هزینه‌ی لغو سفر یا همان هزینه کنسلی چیست؟

گاهی اوقات لغو کردن سفر اجتناب‌ناپذیر است و ممکن است به دلایل پیش‌بینی‌نشده و مختلف از تصمیم خود برای انجام سفر منصرف شویم. در این شرایط، اسنپ به ما این امکان را می‌دهد که تا پیش از آنکه سوار خودرو شویم سفرمان را لغو کنیم. اما احتمالا راننده پس از قبول درخواست،‌ به سمت مبدا حرکت کرده و یا رسیده و منتظر ماست، بنابراین باید شرایطی در نظر گرفته شود که منافع هر دو طرف در آن دیده شده باشد. به همین منظور، اگر ۵دقیقه از زمان قبول درخواست سفر توسط راننده گذشته باشد و تصمیم به لغو سفر بگیریم، برای جبران اتلاف وقت و هزینه‌ی راننده، مبلغی تحت عنوان هزینه‌ی لغو سفر برای راننده در نظر گرفته می‌شود. این هزینه کنسلی متناسب با هزینه‌ی سفر تعیین و به حساب راننده واریز می‌شود.

در چه مواردی توصیه به لغو سفر می‌شود؟

گاهی لغو سفر ضروری است و اسنپ به مسافرها توصیه می‌کند که در صورت برخورد با این شرایط حتما سفرشان را لغو کنند. در این موارد لغو سفر از سوی مسافر شامل هیچ هزینه‌ای نمی‌شود. این موارد عبارتند از:
– نداشتن ماسک و عدم رعایت موارد بهداشتی از سوی راننده
– مغایرت تصویر راننده و مشخصات خودرو با آنچه در اپلیکیشن ثبت شده